ZindT BV ondersteunt ondernemingen in complexe en bijzondere situaties. Een onderneming kan door verschillende oorzaken in continuïteitsproblemen komen, Zeer snelle en adequate actie is gewenst.

 

Turnaround managers van ZindT zijn in staat om in korte tijd besluiten te nemen die de situatie stabiliseren. Hun ervaring en netwerk bij financiële instellingen maakt gewenst resultaat mogelijk. Alhoewel veelal financiële instellingen ZindT adviseren is de organisatie volstrekt onafhankelijk. Uiteraard is een direct contact en in een zo vroeg mogelijk stadium van problemen de beste start naar een succesvolle turnaround.

Recovery

• Gevaar voor discontinuïteit
• Banken en financiële instellingen
• Recovery management
• Financial recovery

Turnaround

• Recovery
• Bedrijfsfinanciering
• Riskmanagement
• Verkoop / aankoop van onderneming

Interim

• Business Development
• Opvolging binnen familiebedrijven
• Reorganisatie
 
"VERMOGEN VEILIG STELLEN IN MINDERE TIJDEN"